• خبر روز


جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

1396/06/13

جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96

جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96را از لینک های زیر دانلود کنید.

پيام معاونت آموزشي براي دانشجويان جديدالورود

دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الکترونيکي کارشناسی

برنامه زمانبندی و مراجعه حضوری پذیرفته شدگان ارشد 97-96

فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناس ارشد 97-96

فرم نظام وظیفه

آیین نامه ارشدبازدید: 2269خروج