• پژوهش


گزارش برگزاری نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی

1395/08/05

گزارش برگزاری نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی

گزارش برگزاری نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی ( دوشنبه مورخ 26 مهر 95)
الف) نشست تخصصی :
     نشست تخصصی بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی در تاریخ دوشنبه مورخ 26 مهر 95 در محل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی به میزبانی گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی و با حضور دکتر دنیل اشنایدر از اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه ژنو کشور سوئیس و اعضای هیات علمی  و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی از ساعت 30/8 الی 30/12 برگزار گردید. دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دبیر نشست و مدیر گروه تکنولوژی آموزشی، ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان بویژه میهمان مدعو از دانشگاه ژنو، هدف اساسی از برگزاری نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی را با توجه به بعد نظری و عملی رشته تکنولوژی آموزشی، تبادل تجارب ملی و بین المللی و همچنین ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی در این زمینه معرفی کردند و براساس برنامه اعلام شده از اعضای نشست علمی درخواست کردند تا دیدگاه ها و تجارب علمی خود را در راستای موضوع اعلام شده بیان نمایند.

 اولین سخنران در نشست تخصصی مذکور، دکتر دنیل اشنایدر، عضو هیات علمی دانشگاه ژنو از کشور سوئیس بود که در زمینه ظرفیت های یادگیری الکترونیکی با تاکید برکارآفرینی در رشته تکنولوژی آموزشی به ارائه دیدگاه‌ها و تجارب بین المللی پرداخت. ایشان تجارب عملی پروژه تحقیقاتی در این زمینه از دانشگاه ژنو را معرفی و تشریح کردند. محورهای مهم بحث ایشان عبارت بود از: تعریف تکنولوژی آموزشی و یادگیری الکترونیکی، اصول آموزشی در یادگیری الکترونیکی، ظرفیت‌های یادگیری الکترونیکی برای معلمین و استادان، ظرفیت‌های یادگیری الکترونیکی برای یادگیرندگان و چشم اندازهای جهانی در زمینه یادگیری الکترونیکی. دکتر دنیل اشنایدر در زمینه تکنولوژی آموزشی، تسهیل، توسعه و کاربرد تکنولوژی را به عنوان سه محور مهم در این رشته علمی معرفی نمود. سپس با بهره‌گیری از اسلایدهای پاورپوینت، ظرفیت‌های یادگیری الکترونیکی در فرایند آموزش، تدریس و یادگیری برای مربی و یادگیرنده را تشریح نمودند. ایشان در ادامه توجه به بعد پداگوژیکی در یادگیری الکترونیکی را مورد تاکید قرار دادند.
دومین سخنران نشست بین‌المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی، دکتر خدیجه علی آبادی، عضو هیات علمی گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی بودند. ایشان ضمن ارائه تعاریفی از مفهوم کارآفرینی، به معرفی واحد کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی پرداخته و بسترسازی و حمایت کارآفرینی دانشگاه برای فرایندهای کارآفرینی در رشته تکنولوژی آموزشی را ضروری دانستند. همچنین ویژگی‌های افراد کارآفرین، فرصت‌ها و ظرفیت‌های رشته تکنولوژی آموزشی برای کارآفرینی، شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارب ملی کارآفرینی در رشته تکنولوژی آموزشی از محورهای مهم بحث ایشان بود.
سومین سخنران نشست بین‌المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی، دکتر داریوش نوروزی، عضو هیات علمی بازنشسته گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی بودند. ایشان ضمن اشاره به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بستر اجرایی یادگیری الکترونیکی، به تحلیل کاربرد یادگیری الکترونیکی در انواع محیط‌های آموزشی پرداختند. ویژگی‌های یادگیری الکترونیکی، مزایا و معایب یادگیری الکترونیکی و حوزه‌های کاری تکنولوژیست آموزشی از محورهای مهم ایشان بود. وی کاهش روابط انسانی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی را یکی از آسیب‌های جدی مطرح نمودند و از کلیه متخصصان از جمله تکنولوژیست‌های آموزشی درخواست کردند تا در این زمینه کارهای تحقیقی را دنبال کنند.
چهارمین سخنران نشست بین‌المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی، دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی، عضو هیات علمی گروه  آموزشی تکنولوژی آموزشی  و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی بودند.  ایشان ضمن اشاره به ارزش و اهمیت کار و کارآفرینی در دین مقدس اسلام، توجه به آموزش فرهنگ صحیح کارآفرینی، در نظام آموزشی را مورد تاکید قرار دادند. اهمیت کارآفرینی در دانشگاه‌ها،  تاریخچه واحد درسی کارآفرینی در برنامه درسی دانشگاه‌های ایران، توجه به خلاقیت و نوآوری برای کارآفرینی، تاثیر آموزش در کارآفرینی، تفکر، نقادی، نوآوری و ریسک پذیری، پیگیری آخرین اطلاعات و تغییرات محیطی، جهان بینی و مبانی فلسفی کارآفرینی از محورهای مهم بحث ایشان بود.
پنجمین سخنران نشست بین‌المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی، دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دبیر نشست علمی و مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی بودند. موضوع بحث ایشان یادگیری الکترونیکی و آموزش افراد با نیازهای ویژه با تاکید بر کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی بود. ایشان با توجه به بعد حل مساله در تکنولوژی آموزشی که هدف از آن شناسایی و کشف مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه راهکارهای عملی با بهره‌گیری از کلیه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای آنها می‌باشد، توجه به مسائل و مشکلات آموزشی و فرایند تدریس و یادگیری افراد با نیازهای ویژه را از اولویت های رشته تکنولوژی آموزشی معرفی کردند. همچنین ایشان یکی از قلمروهای مهم آموزش و یادگیری از راه دور به ویژه یادگیری الکترونیکی را، افراد با نیازهای ویژه معرفی کردند که  با توجه به خلاء های موجود در این زمینه، انجام فعالیت های مربوطه با رویکرد تیمی و به ویژه نقش تکنولوژیست آموزشی را در فرایند طراحی، تهیه و تولید رسانه‌ها، اجراء، مدیریت و پشتیبانی و ارزشیابی را تشریح و ابعاد کارآفرینی در این زمینه مهم را معرفی کردند. دکتر زارعی زوارکی، با توجه به تعریف ارائه شده از تکنولوژی آموزشی توسط انجمن تکنولوژی و ارتباطات آموزشی آمریکا، تسهیل فرایند تدریس و یادگیری، بهبود عملکرد یادگیرندگان و بهره‌گیری از منابع و فرایندهای تکنولوژی در زمینه تدریس و یادگیری افراد با نیازهای ویژه را در رشته تکنولوژی آموزشی از اهمیت به سزایی دانسته و از تکنولوژیست‌های آموزشی خواستند تا در این زمینه به نیازهای ملی و بین المللی پاسخ گفته و به کارآفرینی در این زمینه بپردازند. فرایند حل مساله در تکنولوژی آموزشی، مسائل و مشکلات فرایند تدریس و یادگیری در آموزش ویژه، فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افراد با نیازهای ویژه، گروه‌های افراد با نیازهای ویژه، فرصت‌ها و ظرفیت‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش ویژه، چالش‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش ویژه، فناوری‌های کمکی، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در آموزش ویژه و نقش تکنولوژیست‌های آموزشی در فرایند آموزش ویژه و معرفی حوزه‌های کارآفرینی در این زمینه از محورهای مهم بحث دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دبیر علمی این نشست تخصصی بین المللی بود. بحث های ایشان مورد توجه دکتر دنیل اشنایدر از اساتید برجسته دانشگاه ژنو کشور سوئیس قرار گرفت و برای همکاری در این زمینه اعلام همکاری کردند.
ب) کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی بین المللی با عنوان: بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی، در ادامه نشست علمی، از برنامه‌های دیگری بود که از ساعت 14 الی 19 در سالن کنفرانس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ 26 مهرماه 95 اجراء گردید. 
کارگاه آموزشی مذکور در سه بخش ارائه گردید. در بخش نشست کارگاه، دکتر دنیل اشنایدر از اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه ژنو کشور سوئیس در خصوص بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی و همچنین چگونگی کاهش هزینه‌های یادگیری الکترونیکی با تاکید بر تجارب بین المللی به ویژه تجارب کشور سوئیس و مرکز تکنولوژی و آموزش دانشگاه ژنو (TECFA) به بحث پرداختند. قلمروهای یادگیری الکترونیکی، اصول طراحی آموزشی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی، چالش های پیش روی یادگیری الکترونیکی، زیرساخت‌های فنی، ساختارهای سازمانی، مولفه‌های پداگوژیکی در یادگیری الکترونیکی، تغییرات تکنولوژیکی، طراحی آموزشی و ظرفیت های یادگیری الکترونیکی از محورهای مهم بحث ایشان بود.
در بخش دوم کارگاه آموزشی، دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دبیر علمی و مدیر گروه تکنولوژی آموزشی، به ارائه تجارب عملی یادگیری الکترونیکی در ایران پرداختند و با نمایش نمونه‌های عملی یادگیری الکترونیکی در ایران، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش رو در یادگیری الکترونیکی ایران را معرفی و تشریح کردند. ایشان، طراحی آموزشی، آشنایی با فناوری‌های یادگیری الکترونیکی، تولید محتوای الکترونیکی، تعامل با دانشجویان، سنجش و ارزشیابی فعالیت‌های دانشجویان، پاسخگویی به دانشجویان و حمایت و پشتیبانی از آنها را از حوزه‌های مهم بارکاری مدرس در یادگیری الکترونیکی ایران معرفی کردند و نمونه‌های عملی مربوطه را به نمایش گذاشتند. در ادامه کارگاه، دبیر علمی و مدیر گروه تکنولوژی آموزشی از سایر همکاران درخواست کردند تا تجارب عملی خود را در زمینه یادگیری الکترونیکی معرفی نمایند. دکتر خدیجه علی آبادی، دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی، دکتر سید عبدالله قاسم تبار، دکتر مهدی واحدی، دکتر فاطمه جعفرخانی، دکتر زهرا جامه بزرگ، دکتر سعید پور روستایی اردکانی، مهندس احسان طوفانی نژاد، مهندس رها عابدی، آقای رحیم مرادی و آقای صابر عظیمی در ادامه کارگاه آموزشی، تجارب عملی خود را در این زمینه مطرح و مورد بحث قرار دادند.
       در بخش سوم کارگاه آموزشی، پروژه تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبائی که با نظارت و هدایت گروه تکنولوژی آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی در حال انجام است، توسط خانم نرجس خاتون اویسی، مدیر پروژه تولید محتوا و عضو هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و آقای مهدوی نسب از اعضای همکار در پروژه مذکور، ضمن معرفی پروژه تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه و تاریخچه آن، به چگونگی فرایند تولید محتوای الکترونیکی و نقش تیم تخصصی تولید محتوا با محوریت تکنولوژیست آموزشی پرداختند و سپس نمونه‌هایی از قطعات تولید محتوای الکترونیکی را به نمایش گذاشتند. برنامه نشست علمی و کارگاه آموزشی مذکور با اعطای گواهینامه به حاضرین، به کار یک روزه خود با موفقیت پایان داد. لازم به ذکر است که برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به پیشرفت رشته تکنولوژی آموزشی در سطح ملی و بین المللی کمک موثری نماید.بازدید: 2808خروج