• پژوهش


سلسله نشست های «نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش شناسی» برگزار شد.

1395/08/19

سلسله نشست های «نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش شناسی» برگزار شد.

در راستای برگزاری نهمین همایش ملی ادکا  سلسله نشست‌های کارگاهی تحت عنوان «نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش°شناسی» توسط اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
دبیر علمی سلسله نشست های ادکا سرکار خانم دکتر عصمت مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی  بودند. در این نشست ها علاوه بر علاقمندان 4 نفر از دانشجویان عضو ادکا به عنوان دستیار آموزشی حضور داشتند و آموزش های لازم را جهت برگزاری کارگاه ها و نشست های آموزشی دریافت کردند.

 اولین نشست از این سلسله نشست ها در تاریخ 17 مهر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی  برگزار شد. در این نشست که جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه های مختلف حضور داشتند، دکترمومنی به بیان ضرورت و اهمیت خلاقیت و کارآفرینی برای پرداختن به نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش شناسی پرداخت.
 در ادامه و در تاریخ 24 مهر دومین نشست از سلسله نشست ها با حضور دکتر ملک محمدی دانش آموخته روان‌شناسی کودکان استثنائی و مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. دکتر ملک محمدی دراین نشست، در زمینه نظریه ها، مفاهیم، روش ها و مراحل پرورش خلاقیت مطالبی را مطرح کردند و با تعامل دانشجویان شرکت کننده به ادامه مباحث پرداخته شد.

در ادامه این نشست های تخصصی، نشست سوم با حضور دکتر سعید میرواحدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و متخصص کارآفرینی در تاریخ 1 آبان در آزمایشگاه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد. دکتر میرواحدی کارآفرینی را ارزش آفرینی تعریف کرد و درارتباط با مفاهیم کار آفرینی، پتانسیل کارآفرینی و تیپ های شخصیتی، ویژ گی های کارآفرینان و خلق و کشف فرصت ها مطالب مفیدی را ارائه دادند.

 چهارمین نشست نیز در تاریخ 4 آبان در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به منظور یکپارچه کردن مفاهیم فوق (مطرح شده در نشست های تخصصی) در خصوص خلاقیت و ارزش آفرینی در مشاغل علم اطلاعات  دانش شناسی برگزار گردید.
 در نهایت پنجمین نشست از سلسله نشست‌های کارگاهی «نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش شناسی» با حضور دکتر عصمت مومنی (دبیر علمی نشست ها)، دکتر میترا صمیعی (دبیر علمی نهمین همایش ملی ادکا)، نمایندگان ادکا و چندی از دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد.در این نشست با تاکید براین هدف که هر ارزشی می تواند توسط ارزش آفرین خلق و کشف شود، به نظر می رسد باید دانش آموختگان علم اطلاعات و دانش شناسی در تربیت توانمند سازی تولید ایده، کاربرد ایده، ایجاد، توسعه و گسترش ایده  تلاش نمایند. این نشست کارگاهی با اهدای گواهی به شرکت کنندگان درنشست، خاتمه یافت.
در پایان تصمیم بر این شد که سلسله نشست های بازطراحی ساختارهای نوین شغلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی 12 جلسه و در دانشگاه های مختلف توسط ادکا برگزار گردد.

 بازدید: 2233خروج