• فرهنگی دانشجویی


جلسۀ هماهنگی مدیران مسئول با سردبیران فصلنامه‌های دهگانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

1395/08/10

جلسۀ هماهنگی مدیران مسئول با سردبیران فصلنامه‌های دهگانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سوی معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

از سوی  معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد
جلسۀ هماهنگی مدیران مسئول با سردبیران فصلنامه‌های دهگانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

جلسۀ هماهنگی مدیران مسئول با سردبیران فصلنامه‌های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ 03/08/95 با حضور رئیس دانشکده، آقای دکتر برجعلی، معاون پژوهشی، آقای دکتر سهرابی، مدیران مسئول و سردبیران محترم فصلنامه‌های دانشکده برگزار شد.
    بعد از تلاوت قرآن کریم و خوشامدگویی به حاضران از سوی رییس دانشکده، جلسه با طرح موضوع از سوی  جناب دکتر سهرابی معاون پژوهشی دانشکده ادامه یافت. ایشان ضمن تشکر از اعضای جلسه و تقدیر از فعالیتهای همکاران کارشناس مجلات دانشکده، نکاتی اساسی درباره ساختار و محتوای فصلنامه‌ها عنوان کردند که اهم آن‌ها به شرح زیر است:
•    توجه مدیران محترم مسئول و لزوم نظارت بیشتر آن‌ها بر فصلنامه‌ها قبل از چاپ نهایی آن‌ها و امضای نسخه نهایی قبل از چاپ فصلنامه.
•    لزوم غربالگری مقالات رسیده به مجلات با حضور مدیران مسول، سردبیران، و حتی الامکان اعضای هیات تحریریه مجله  قبل از ارسال مقالات برای داوری.
•    توزیع منظم مجلات به مدیران گروه، روسا و کتابخانه ها دانشکده‌های روان شناسی سراسر کشور به منظور ارتقاء ضریب تأثیر فصلنامه‌ها.
•    تشکیل جلسات اعضای هیات تحریریه تمام فصلنامه‌ها ترجیحا بصورت حضوری یا ارتباطات مجازی و صدور حکم برای مدیران مسئول، سردبیران، اعضای هیات تحریریه و مدیران داخلی مجلات دانشکده.
•    جذب نیروی انسانی و کارشناس مورد نیاز مجلات دانشکده برای امور مجلات دهگانه دانشکده. 
•    رعایت استاندارد نویسندگان خارجی و داخلی به نسبت 60  به 40 در مقالات فصلنامه‌ها.
بعد از سخنان آقای دکتر سهرابی، آقای دکتر برجعلی به اهمیت دفتر نشریات اشارکرده و میزان اهمیت و تأثیرپذیری نشریات و امور پژوهشی بر سطح کیفی دانشکده را عنوان کردند.
در ادامه جلسه مدیران مسئول و سردبیران محترم (آقایان دکتر دلاور، دکتر نوروزی، دکتر شریعتی، دکتر اسکندری، دکتر زارعی، دکتر نیلی،دکتر عباسپور و خانم دکتر مومنی) به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن عبارتند از: اختصاص اعتبار برای توزیع فصلنامه‌ها ، ایجاد ارتباط سازنده بین هیئت تحریریه، اهتمام بیشتر به مسئله داوران، جایگاه مدیران مسئول در فصلنامه‌ها، سوق دادن عناوین پایان‌نامه‌ها به نیازهای کشور، ایجاد یک ساختار واحد برای مجلات دانشکده.
در پایان جلسه، دکتر سهرابی بعد از ملاحظه همه نقطه نظرات مدیران و سردبیران محترم فصلنامه‌ها، راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده را جمع‌بندی کردند و مقرر شد در جلسات بعدی، مدیر محترم انتشارات دانشگاه و یا نماینده ایشان نیز در جلسه حضور داشته باشند.بازدید: 1972خروج