• خبر روز


برگزاری دوره‌های تخصصی آزاد (MBA, DBA & TOEFL) و کارگاه‌های مهارت افزایی

1395/12/03

برگزاری دوره‌های تخصصی آزاد (MBA, DBA & TOEFL) و کارگاه‌های مهارت افزایی

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی در جهت ارتقاء بخشی به سطح علمی و تقویت مهارت های کاربردی دانشجویان و فراگیران آزاد و هم چنین خدمات رسانی تخصصی به جامعۀ پیرامونی در چارچوب سیاست های دانشگاه، دوره های زیر را برگزار می کند:

    دورۀ آمادگی آزمون تافل
    دورۀ مدیریت ارشد کسب کار MBA
    دورۀ مدیریت عالی کسب و کار DBA
    کارگاه های مهارت افزائی

 بازدید: 2011خروج