• خبر روز


برگزاري آزمون زبان دانشگاه و آغاز ثبت‌نام دوره‌ي آمادگي زبان تافل

1396/02/17

برگزاري آزمون زبان دانشگاه و آغاز ثبت‌نام دوره‌ي آمادگي زبان تافل

برگزاري آزمون زبان دانشگاه و آغاز ثبت‌نام دوره‌ي آمادگي زبان تافل:
به اطلاع دانشجويان عزيز مي رسانيم مديريت آموزش هاي آزاد دانشگاه در نظر دارد مرحله‌دوم آزمون آمادگي تافل  و مرحله سوم از سلسله دوره‌هاي آمادگي آزمون تافل را برگزار کند. متن خبر به تفصيل به شرح ذيل مي‌باشد.
برگزاري آزمون زبان دانشگاه:
آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائي در روز جمعه مورخ 05/03/1396 در ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. لذا کساني که متقاضي شرکت در اين آزمون هستند، مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره (88880993)   -  (19-88770011) داخلي 306 تماس حاصل نمايند.
قابل ذکر است، هزينه شرکت در آزمون 200.000 تومان مي باشد که براي دانشجويان علامه طباطبائي با 20 درصد تخفيف 160.000 تومان مي باشد.
 ثبت‌نام دوره‌ي آمادگي زبان تافل:
مرحله سوم از سلسله دوره هاي آمادگي آزمون تافل را از 18 خرداد ماه (پنج شنبه) برگزار مي‌گردد. قابل ذکر است اين دوره به مدت 80 ساعت، 10 هفته، روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت 9 الي 13 برگزار خواهد شد. قبل از شروع دروه فراگيران بايد در آزمون تعيين سطح شرکت نمايند. هم چنين، در پايان دوره به فراگيراني که در طول دوره حضور مستمر و فعال داشته باشند ده نمره کلاسي علاوه بر نمره کسب شده در آزمون پاياني تعلق خواهد گرفت.
هزينه دوره براي فراگيران آزاد 880.000 تومان و براي دانشجويان علامه طباطبائي با 20 درصد تخفيف 704.000 تومان مي باشد که بايد نقداً به حساب دانشگاه واريز شود. هم چنين، در آزمون پايان دوره به فراگيراني که حد نصاب نمره قبولي (حداقل نمره قبولي 50 از 100) را کسب نمايند مدرک زبان قابل قبول در دانشگاه علامه طباطبائي اعطا خواهد شد. شايان ذکر است، اين مدرک براي دانشجويان دوره دکتري جهت دفاع از رساله مورد تأييد معاونت آموزشي دانشگاه مي باشد.  
 
متقاضيان محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات تکميلي و ثبت نام، با شماره هاي (88880993) -  (19-88770011 ) داخلي 306 تماس حاصل نمايند.
آدرس: توانير- ميدان شهيد عباس پور- خ نظامي گنجوي- پرديس تحصيلات تکميلي خودگردان- مديريت آموزش هاي آزاد- طبقه سومبازدید: 898خروج