• خبر روز


اعلام برنامه آزمون جامع خرداد 96

1396/02/25

برنامه آزمون جامع خرداد 96

دروس اجباری چهارشنبه مورخ 96/3/3

ردیف

رشته

8:30 تا 10:30

10:45 تا 12:45

شماره کلاس

1

سنجش و اندازه گیری

نظریه سوال- پاسخ

درس اختیاری

کلاس 215

2

روانشناسی

آسیب شناسی روانی

روانشناسی رشد

کلاس 202

3

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه تربیتی اسلام

مکاتب و آراء تربیتی

کلاس 215

4

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی یادگیری

کلاس 202

5

تکنولوژی آموزشی

آموزش از راه دور با تاکید بر آموزش الکترونیکی

طراحی و تولید چند رسانه ای های آموزشی

کلاس 213

6

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

اختلال های عاطفی- رفتاری

ناتوانی های یادگیری خاص

کلاس 202

7

مشاوره

بررسی نظریه های مشاوره و روان درمانی

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

کلاس 213

8

مدیریت آموزشی

مدیریت تغیر در سازمانهای آموزشی

سیاست گذاری در نظام های آموزشی

کلاس 201

9

مدیریت آموزش عالی

تحلیل تئوری در سازمان و مدیریت آموزش عالی

سیاست گذاری در آموزش عالی

کلاس 201

10

برنامه ریزی درسی

اصول و روشهای طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی

نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی درسی

کلاس 201

لازم به ذکر است مصاحبه روز دوشنبه مورخ 96/3/8 برگزار خواهد شد.

دروس اختیاری شنبه 96/3/6

ردیف

رشته

8:30 تا 10:30

شماره کلاس

1

سنجش و اندازه گیری

تکنیک های کلاسیک در اندازه گیری

کلاس 215

2

روانشناسی

روانشناسی بالینی

کلاس 202

3

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

تربیت در نهج البلاغه

کلاس 215

4

روانشناسی تربیتی

روشهای تغیر و اصلاح رفتار

کلاس 202

5

تکنولوژی آموزشی

کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ویژه

کلاس 213

6

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

روشهای نوین تغیر و اصلاح رفتار

کلاس 202

7

مشاوره

1- انسان شناسی در اسلام

2- بررسی­مقایسه­ای نظریه­ها و روش­های مشاوره تحصیلی و شغلی

کلاس 213

8

مدیریت آموزشی

1- تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی

2-تئوری های سازمان و مدیریت در جهان

کلاس 201

9

مدیریت آموزش عالی

نظام های آموزش عالی در جهان

کلاس 201

10

برنامه ریزی درسی

1-روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش

2-مطالعات تطبیقی در برنامه درسی

کلاس 201

لازم به ذکر است مصاحبه روز دوشنبه مورخ 96/3/8 برگزار خواهد شد.بازدید: 1131خروج