• خبر روز


برگزاری نشست کمک به حل مشکلات کشور با عنوان "چالش‌های فراروی سالمندی

1396/03/02

برگزاری نشست کمک به حل مشکلات کشور با عنوان "چالش‌های فراروی سالمندی

 نشست کمک به حل مشکلات کشور با عنوان "چالش‌های فراروی سالمندی" در روز چهارشنبه مورخ 96/03/03 ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد.بازدید: 691خروج