• خبر روز


برگزاری نشست راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی

1396/09/01

نشست راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی برگزار می شود.


نشست "راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی" به دبیری آقای دکتر نعمتی عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، در روز دوشنبه 13 آذرماه سال 1396 ساعت 8 – 13 در سالن اجتماعات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار می شود.بازدید: 430خروج