• خبر روز


اعلام اسامي برندگان جوايز بنيادملي نخبگان 97-96

1396/09/14

برندگان می توانند یکی از فرم های قرارداد پیوست را تکمیل و ممهور و امضا شده، به دفتر استعدادهای درخشان تحویل نمایند .

در خصوص اعلام اولین و دومین فهرست اسامی برندگان جوایز تحصیلی آن بنیاد در سال تحصیلی 97-96 ، برندگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر حسب تمایل خود ،  یکی از فرم های قرارداد آموزش یاری یا پژوهش‌یاری پیوست را در 3 نسخه تکمیل و ممهور و امضا شده، به دفتر استعدادهای درخشان تحویل نمایند .  از آنجا که هر گونه تاخیر در این مهم ، موجب بروز مشکل در اعطای جوایز تحصیلی می گردد لذا خواهشمند است مراتب در کوتاهترین زمان ممکن و با جدیت کامل پیگیری شود.

دانلود راهنمای اعطای جوایز تحصیلی بنیاد

اسامي برندگان جوايز بنيادملي نخبگان 97-96

دانلود قرارداد آموزش ياري - فرم خام

دانلود قرارداد پژوهش ياري - فرم خام

(توجه : کلیه آیین نامه های ضروری بنیاد ملی نخبگان در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی edu.atu.ac.ir  و یا وب سایت بنیاد ملی نخبگان استان تهران به نشانی www.bmn.ir موجود است .)

 بازدید: 749خروج