• خبر روز


اطلاعیه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی مؤسسه تکنولوژی پیشرفته شن‌ زن

1396/10/19

اطلاعیه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی مؤسسه تکنولوژی پیشرفته شن‌ زن در کشور چین ، کره و ژاپن

نامه مدیرکل محترم بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع منضم به نامه‌ی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در کشور چین، کره و ژاپن در خصوص استفاده از فرصت‌های مطالعاتی مؤسسه تکنولوژی پیشرفته شن‌ زن را از اینجا دانلود کنید.بازدید: 865خروج