• آموزش


کارگاه‌های آموزشی پیش‌رو

1395/12/15

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزاری کارگاه‌های آموزشی گوناگونی متناسب با نیاز اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی برنامه‌ریزی نموده است.

 اخبار مرتبط با این کارگاه‌ها با عنوان "کارگاه‌های آموزشی پیش‌رو"، در بخش کارگاه‌های آموزشی زیردامنه (وب سایت) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد (http://library.atu.ac.ir) درج شده است.بازدید: 376خروج