• آموزش


شرایط واگذاری خوابگاه تابستانی

1396/03/02

با توجه به مراجعه و درخواست مکرر دانشجویان شرایط واگذاری خوابگاه تابستانی به شرح زیر اعلام می شود:

همانگونه که مستحضرید هر ساله دانشگاه جهت رفاه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد که در آستانه دفاع قرار دارند، خوابگاه تابستانی ارائه می نماید. لذا جهت برنامه ریزی جامع و جلوگیری از مشکلات احتمالی،     با توجه به مراجعه و درخواست مکرر دانشجویان شرایط واگذاری خوابگاه تابستانی به شرح زیر اعلام می شود:

1- دانشجویان دکتری که پروپوزال خود را به تصویب رسانده باشند می توانند از خوابگاه تابستانی برخوردار شوند. (در صورت وجود ظرفیت به دانشجویان دکتری با اولویت هایی مانند رتبه، معدل، عدم اشتغال، عدم بورسیه، مسافت شهرستان و وضعیت اقتصادی، خوابگاه ارائه خواهد شد.)

2- دانشجویان کارشناسی ارشد در صورت داشتن سنوات مجاز و مشروط به دفاع از پایان نامه خود از تیر ماه تا شهریور ماه می توانند از خوابگاه تابستانی برخوردار شوند. (ضمنآ این دانشجویان متعهد می گردند که در مهرماه درخواست خوابگاه نخواهند داشت.)

متاسفانه در سال گذشته علی رغم تایید اساتید راهنما و آموزش دانشکده ها مبنی بر دفاع در زمان مذکور، ولی تعداد قابل توجهی از دانشجویان نه تنها در موعد مقرر و متعهد شده دفاع نکرده اند، بلکه در ترم مهر و حتی نیمسال دوم نیز متقاضی خوابگاه بوده اند.

3- عدم بدهی اجاره بهای خوابگاه و میزان پایبندی به قوانین خوابگاهی، نیز از ملاک های ارائه خوابگاه تابستانی می باشد.بازدید: 557خروج