• آموزش


اعلام شیوه نامه و کاربرگ های دستیار پژوهشی دانشگاه

1396/03/02

اعلام شیوه نامه و کاربرگ های دستیار پژوهشی دانشگاه

بر اساس شیوه‌نامۀ دستیار پژوهشی دانشگاه هر عضو هیأت علمی می‌تواند در هرسال دو دستیار پژوهشی برگزیند. دستیاران پژوهشی از زمان ابلاغ حکم به ایشان تا بهمن‌ماه هرسال حداقل 7 ماه باید به فعالیت پژوهشی بپردازند. در ضمن اعضای هیأت علمی که متقاضی دستیار پژوهشی هستند باید دارای گرنت یا طرح ارتباط با صنعت باشند و درخواست خود را حداکثر تا خرداد ماه هرسال براساس روال تعیین‌شده ارسال نمایند. شیوه‌نامۀ یادشده به همراه کاربرگ‌های مربوط از طریق این وبگاه در دسترس است.بازدید: 569خروج