• آموزش


برگزاری کرسی ترویجی تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده

1396/08/21

برگزاری کرسی ترویجی تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان


دبیرخانه کرسی‌های ترویجی و نظریه پردازی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی در نظر دارد کرسی ترویجی با عنوان "تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان" با ارائه خانم دکتر آسیه شریعتمدار عضو هیات علمی گروه مشاوره در روز دوشنبه 22 آبان ماه سال جاری، ساعت 11 – 12 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار نماید. از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در کرسی مذکور حضور به هم رسانند.

 بازدید: 852خروج