• آموزش


اطلاعیه تحویل مدرک زبان قبل از آزمون جامع برای دانشجویان ورودی95

1396/10/13

لازم است تمامی دانشجویان این ورودی تا قبل از آزمون جامع مدرک زبان خود را به دانشکده ارائه دهند

بر اساس دستور العمل آزمون ورودی دکتری دانشگاه در سال 95 لازم است تمامی دانشجویان این ورودی تا قبل از آزمون جامع مدرک زبان خود را به دانشکده ارائه دهند در غیر این صورت امکان شرکت در آزمون جامع میسر نبوده و یک نوبت ارزیابی جامع برای آنها لحاظ می گردد. لازم به ذکر است هرگونه عواقب عدم پیگیری به عهده دانشجو می باشد.بازدید: 518خروج