آئین نامه پوشش دانشجویان

کارشناسی

 فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی  

آئین نامه غیبت امتحانی و شیوه ارائه گواهی به کمیسیون پزشکی

شیوه نامه ی تعیین استاد "راهنمای آموزشی" برای دانشجویان دوره کارشناسی

کارشناسی ارشد

سوگندنامه

آئین نامه جدید دوره کارشناسی ارشد (ورودی 94 به بعد)

طرح تحقیق ، تصویب و تعیین زمان دفاع، کارشناسی ارشد

شیوه نامه تحویل پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

 فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آئین نامه غیبت امتحانی و شیوه ارائه گواهی به کمیسیون پزشکی

 

دکتری

سوگندنامه

چکیده طرح تحقیق دانشجویان دکتری

طرح تحقیق ، تصویب و تعیین زمان دفاع دکتری

شیوه نامه تحویل پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

 فرم تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه نظارت بر اجراي دوره دکتري آموزشی- پژوهشی

آئین نامه غیبت امتحانی و شیوه ارائه گواهی به کمیسیون پزشکی

 

 

امور دانشجوئی

درخواست وام نوبت دوم  دانشجویان شبانه

 مشخصات پروند

خلاصه وضعیت پرونده

کار دانشجویی دانشکده

کار دانشجویی خوابگاه

درخواست ودیعه مسکن دانشجویان متاهل

درخواست وام حج عمره دانشجویی

درخواست وام ضروری

درخواست وام تحصیلی

در خواست کارت تغذیه

فرم  تعهد محضری

 


استادان

فرم شرح درس

فرم تقاضای تدریس مدعو

فرم تقاضای تدریس

شیوه نامه نظارت بر اجراي دوره دکتري آموزشی- پژوهشی

شیوه نامه دستیار پژوهشی