• خبر روز


اصلاحیه تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

قابل توجه کلیه دانشجویان و استادان گرامی؛

با عنایت به افزایش سه هفته به طول مدت نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 ، تقویم نیمسال مذکور مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 98/4/15، تقویم جدید متعاقب اطلاعیه شماره ۶ معاونت آموزشی دانشگاه برای اجرا ابلاغ گردیده است که به شرح ذیل می باشد. بدیهی است نیمسال دوم تا ۹۹/۴/۴ ادامه یافته ولی اگر سقف ۱۶ جلسه نیمسال قبل از آن کامل شود نیازی به ادامه کلاسها نیست. امتحانات نیز از ۷ تا ۱۸ تیرماه برگزار خواهد شد.


تقویم جدید نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 مطابق اطلاعیه شماره 6

فعالیت تاریخ
پایان حذف اضطراری 14 خرداد ماه 1399
پایان کلاس ها 4 تیرماه 1399
امتحانات 7 لغایت 18 تیرماه 1399

نکات مهم:

1- کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به مدت سه هفته 99/04/04 تمدید می شود. بدیهی است چنانچه تعداد سقف کلاس های مجاز طبق مقررات آموزشی (16 هفته)، قبل از تاریخ 99/04/04 کامل شده باشد نیازی به ادامه کلاس ها نبوده و زمان تمدید شده صرف آمادگی دانشجویان برای امتحانات می شود.

2- چنانچه به رغم برگزاری سقف جلسات با توافق استاد و دانشجو برای جبران خلاء های احتمالی بخواهند چند جلسه کلاس را ادامه دهند قبل از تاریخ 99/04/04 بلامانع است. بدیهی است موافقت همه دانشجویان و استاد شرط اصلی می باشد.

3- به منظور حداقل رساندن مراجعه دانشجویان و حفظ سلامتی ایشان، متقاضیان حذف اضطراری یک درس تا تاریخ 99/03/14 می توانند از طریق اتوماسیون اداری نسبت به ارائه درخواست خود به اداره آموزش دانشکده با در نظر گرفتن مقررات آموزشی (تعداد واحدهای نیمسال زیر حد نصاب نگردد) اقدام نمایند.

4- در صورتیکه دانشجو مطابق اطلاعیه های معاونت آموزشی واجد شرایط حذف چند درس و یا کل ترم باشد میتواند مدارک و مستندات خود را تا تاریخ 99/02/25 تحویل اداره آموزش دانشکده نماید.

معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

1399/02/04 - ٠٠:١١ شماره خبر: ١١٧٥٣ بازدید: 790


خروج