• خبر روز


تاریخ امتحانات دروس تربیت بدنی و ورزش

قابل توجه دانشجویان گرامی:

تاریخ امتحانات دروس تربیت بدنی و ورزش مطابق جدول زیر می باشد.

1399/04/02 - ١٨:٤٤ شماره خبر: ١٢٣١٤ بازدید: 216


خروج