• خبر روز


اطلاعیه برگزاری آزمون جامع شهریور ماه

قابل توجه دانشجویان:

زمان برگزاری آزمون جامع 99/6/26  و 99/6/29 می باشد.

1399/04/04 - ١٢:٥٧ شماره خبر: ١٢٣٥١ بازدید: 509


خروج