• خبر روز


برگزاری نشست تخصصی بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری اکترونیکی با حضور پروفسور Daniel Schneider

نشست تخصصی بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری اکترونیکی با حضور پروفسور Daniel Schneider در تاریخ دوشنبه 26 مهر ماه 1395 برگزار خواهد شد.

 

1395/07/24 - ١١:٤٠ شماره خبر: ١٤٠٣ بازدید: 2062


خروج