• خبر روز


برگزاری جلسه بررسی شیوه ‏نامه جدید دوره دکتریقابل توجه دانشجویان دکتری ورودی‏های 93،94،95

جلسه بررسی شیوه ‏نامه جدید دوره دکتری در تاریخ 2/ 8 /95  ساعت 10 صبح در اتاق شورا با حضور ریاست، معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده و کارشناسان ذیربط برگزار می‏گردد. مقدم شما را در این جلسه گرامی می داریم.

1395/07/26 - ٠٨:١٢ شماره خبر: ١٤١٥ بازدید: 2820


خروج