• خبر روز


برگزاری نشست علمی بررسی چالش ها و راهکارهای روانشناسی آموزش ترافیک

اولین نشست علمی بررسی چالش ها و راهکارهای روانشناسی آموزش ترافیک در کاهش جانباختگان سوانح ترافیکی در ایران با رویکرد ارتقاء رفتار انسانی در تاریخ سه شنبه 4/ 8 / 95  برگزار خواهد شد.

1395/08/03 - ٠٨:٣٩ شماره خبر: ١٥٠٤ بازدید: 2643


خروج