• خبر روز


تازه‌های نشریات علمی دانشکده

1397/05/01

بیست و سومین شماره فصلنامة اندازه‌گیری تربیتی منتشر شد

در این شماره می خوانید:
- ساخت و هنجاریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی
- ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري در دانش‌آموزان ایرانی
- ویژگیهای روان‌سنجی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و قابلیت آن‌ها در گزینش داوطلبان ورود به دورههای کارشناسی
- ویژگی‌های روان‌سنجي مقياس سازگاري هيجاني در دانشجويان ايراني
- تحلیل پوششی داده‌ها به‌مثابه ابزار اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی در آموزش‌وپرورش
- ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد
- انواع روشهای سنجش معلمان زبان انگلیسی مقطع متوسطه در تهران و عوامل مؤثر بر آن
- ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی توماس وداکر (دانش‏آموزان پایه چهارم دبستان شهر تهران)
- ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی تجدیدنظر شده پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران شهر تهران
فصلنامه اندازه گیری تربیتی با رتبه علمی – پژوهشی و با مدیر مسئولی دکترفریبرز درتاج و سردبیری دکتر علی دلاور در دانشگاه علامه طباطبایی منتشر می شود.بازدید: 531خروج