• خبر روز


حضور اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به هشتاد و چهارمین کنفرانس جهانی ایفلا 2018

1397/07/07

هشتاد و چهارمین کنفرانس و مجمع عمومی فدراسیون بین المللی انجمن ها موسسات کتابداری (ایفلا) ازبیست و چهارم تا سی ام آگوست ۲۰۱8 برابر با دوم شهریور تا هشتم شهریور برگزار شد.

دانلود گزارش کامل سفر مالزی جهت شرکت در کنفرانسبازدید: 362خروج