• خبر روز


پنجمین کنگره روانشناسی اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

دکتر منصوره نیکوگفتار با اعلام این خبر گفت:

پیدایش و گسترش سیستم های نوین اطلاعاتی و ارتباطی شامل اینترنت، تلفن های هوشمند، بازی های رایانه ای و ماهواره در سالهای اخیر، تحولی مهم و چشمگیر در ساختارهای اجتماعی رقم زده است و در کنار فرصت های بسیاری که به ارمغان آورده، حیات فردی و اجتماعی ما را دستخوش تهدیدهای جدی ساخته است.

دبیر کنگره افزود: شناسایی و تقویت ظرفیت ها و فرصت ها و نیز پیش آگهی نسبت به آفت ها و تهدیدهای پیش رو، گامی مهم در جهت مدیریت و سامان دهی آثار و پیامدهای فن آوری های نوین ارتباطی است.                                                                                                   

دبیر انجمن روانشناسی اجتماعی ایران خاطر نشان کرد: انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در راستای ایفای نقش مرجعیت علمی خود در نظر دارد پنجمین کنگره روانشناسی اجتماعی را که به حول و قوه الهی در دی ماه ۹۷ برگزار خواهد شد به موضوع “فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید” اختصاص دهد که این امر جز به مدد اندیشه و قلم و قدم همه صاحب نظران،‌ پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان گرامی میسر نخواهد شد.

به همین منظور، جلسه شورای سیاستگزاری کنگره ملی روانشناسی اجتماعی با موضوع فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید با حضور جمعی از اساتید و حامیان کنگره روز شنبه ۱۴ مهر در تالار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزارشد. تعیین سخنرانان کلیدی، تعداد و موضوع پنلهای تخصصی و شکل اجرایی پنلها در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

1397/07/23 - ١١:٥١ شماره خبر: ٧١٠٣ بازدید: 819


خروج