• خبر روز


برگزاری جلسه هماهنگی نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط های یادگیری

1397/08/14

جلسه هماهنگی نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط های یادگیری در مورخ 97/8/13 در محل اتاق شورای دانشکده برگزار گردید.

ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر برجعلی و اعضای محترم هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی در این جلسه حضور داشتند. مقرر شد این نمایشگاه از تاریخ 97/8/26 لغایت 97/8/30 برگزار گردد. در این نمایشگاه دوازده شرکت و دانشگاه معتبر که در زمینه تولید محتوای الکترونیکی، هوش مصنوعی، اینفوگرافیکی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، بازسازی و غیره فعالیت دارند، حضور خواهند داشت. بازدید: 323خروج