• خبر روز


مراسم افتتاحیه نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط‌های یادگیری برگزار شد.

1397/08/27

مراسم افتتاحیه نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط‌های یادگیری در مورخ 97/8/26 با حضور ریاست محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، اساتید گروه تکنولوژی آموزشی و مدیران موسسه‌های تولید کننده در حوزه یادگیری الکترونیکی، مجازی‌سازی، بازسازی و ... برگزار شد.

به گزارش مسئول نمایشگاه خانم دکتر زهرا جامه بزرگ، در این روز دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برای بازدید از نمایشگاه در دانشکده حضور یافتند.

 بازدید: 327خروج