• خبر روز


جشنواره سرگرم آموز در تاریخ 97/10/17 در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

1397/10/23

این جلسه با حضوردبیر جشنواره جناب اقای دکتر سعید پور روستایی اردکانی، معاونت پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر سهرابی،‌ معاونت آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی، و دیگر اعضای هیات علمی داخلی و خارجی برگزار گردید. در این جلسه شرکت ها و موسسات طراح محصولات سرگرم آموز با ارایه تولیدات خود نسبت به ویژگی های اصلی آنها و المان های موثرشان در فرایند یادگیری توضیحاتی ارایه نمودند. سپس اعضای هیات داوری جشنواره نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود و توسعه ارایه نمودند و مواردی را به بحث گذاشتند.

در این جلسه 15 طراح و تولیدکننده سرگرم آموز شرکت داشتند که محصولات خود را برای کاربردهای متفاوت آموزشی برای سنین مختلف  طراحی و ارایه نمودند.

لازم به ذکر است در دومین دوره این جشنواره تعداد 35 محصول شرکت کرده بودند که 15 محصول برتر آن بعد از جلسه داوری غیرحضوری و براساس نحوه طراحی، اصول آموزشی و کارکرد فنی با بررسی و رای صاحبنظران سرگرم آموزی انتخاب و به این مرحله راه یافتند. 

پنج محصول نهایی در جلسه اختتامیه این جشنواره اعلام خواهند گردید و جوایزی دریافت خواهند کرد.بازدید: 446خروج