• خبر روز


نشست تخصصی استاد تراز انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده هدف از برگزاری این نشست تبیین ویژگیهای استاد تراز انقلاب اسلامی با حضور و سخنرانی استادان و صاحبنظران این حوزه بود.

بدیهی است که جامعه ما که با رویداد عظیم انقلاب اسلامی ایران پیوند خورده است. سیانت از ارزشها شعارها و جهت گیریهای اصلی انقلاب اسلامی بر همه ی ما فرض است و استادان محترم دانشگاه و معلمان آموزش و پرورش در تربیت انسانهای همسو و متناسب با ارزشهای انقلاب اسلامی ایران نقش فوق العاده مهمی را بر عهده دارند.

 

دکتر حسن ملکی دبیر این نشست در ارتباط با ویژگیهای استاد با توجه به سه شعار کلیدی استقلال آزادی و جمهوری اسلامی سخنرانی نمود و به برخی سوالات نیز پاسخ داد. او در پایان جلسه گفت: ذکر این نکته ضروری است که موضوع مورد نظر نشست وسیع و عمیق است و نیازمند نشست های متعدد و تحلیل های همه جانبه می باشد که قصد داریم در سال 1398 این موضوع را پیگیری کنیم. 

1397/12/07 - ١٧:٢٤ شماره خبر: ٨٢٦٥ بازدید: 526


خروج