• خبر روز


جلسه نشست تخصصی کمک به حل مشکلات کشور برگزار شد

1397/12/25

نشست تخصصی کمک به حل مشکلات کشور، اخلاق شهروندی و ارتقاء امیدواری جامعه، با همت هسته پژوهش روان شناسی اجتماعی بومی، 15 اسفند ماه جاری در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با حضور اساتید دانشگاه در حوزه های روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی و مدیریت و مدیران کشوری از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس، شهرداری ،ستاد حقوق شهروندی ریاست جمهوری، مددکاری اجتماعی و قوه قضائیه تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده: هدف از این جلسه ضمن بررسی و گفتگو در مورد علل و عوامل بازدارنده اخلاق شهروندی و امیدواری در جامعه به راه کارها و مدل ها و روش های ارتقاء امیدواری در جامعه از جمله اندیشه و تفکر مثبت، اصلاح قوانین، معرفی رفتار هنجار فردی و اجتماعی، نشاط اجتماعی، آموزش های مستقیم و غیر مستقیم و شیوه های پیشگیرانه با تمرکز بر فرهنگ بومی و اسلامی پرداختند.

 بازدید: 97خروج