• خبر روز


جلسه نشست تخصصی کمک به حل مشکلات کشور برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده: هدف از این جلسه ضمن بررسی و گفتگو در مورد علل و عوامل بازدارنده اخلاق شهروندی و امیدواری در جامعه به راه کارها و مدل ها و روش های ارتقاء امیدواری در جامعه از جمله اندیشه و تفکر مثبت، اصلاح قوانین، معرفی رفتار هنجار فردی و اجتماعی، نشاط اجتماعی، آموزش های مستقیم و غیر مستقیم و شیوه های پیشگیرانه با تمرکز بر فرهنگ بومی و اسلامی پرداختند.

 

1397/12/25 - ١٠:٣١ شماره خبر: ٨٤١٩ بازدید: 444


خروج