• خبر روز


اولین نشست مشترک استادان و دانشجویان گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی برگزار شد.

1397/12/26

اولین نشست علمی ماهانه گروه تکنولوژی آموزشی با سخنرانی دکترهاشم فردانش عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، 19 اسفندماه جاری در سالن شورای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، این نشست با مدیریت آقای حمیدرضا مقامی مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه در خصوص مبانی نظری تکنولوژی آموزشی و چالش‌های پیش رو برگزار شد. در ابتدا دکتر نیلی احمد آبادی معاون آموزشی دانشکده ضمن خیر مقدم به مهمانان، از برگزاری جلسات ماهانه این گروه به منظور ارتقاء دانش دانشجویان و اساتید خبر داد، سپس دکتر فردانش به صورت مبسوط به ابعاد معرفت شناسی و مشکلات رشته پرداخت. همچنین در این جلسه به آقای رحیم مرادی که رتبه دانشجوی نمونه کشوری را در مقطع دکتری رشته تکنولوژی آموزشی کسب نمودند لوح تقدیر اهدا شد.

در پایان این نشست، پرسش دانشجویان حاضر مطرح شد که با پاسخ استادان به پایان رسید.

 

 بازدید: 177خروج