• خبر روز


جلسه دفاع ازپایان نامه خانم پرستو کفایی زاد طهرانی مقطع کارشناسی ارشد مورخ 98/06/24

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم پرستو کفایی زاد طهرانی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان تعیین کارکرد خودزنی و شیوع آن دراختلالات روان پزشکی نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان روان پزشکی روزبه با راهنمایی آقای دکتربرجعلی و مشاورت خانم دکتر شهریور و داوری آقای دکترمعتمدی درروزیکشنبه مورخ 98/06/24 ساعت 10 در دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی اتاق 208 برگزارخواهدشد.

1398/06/24 - ٠٩:١٤ شماره خبر: ٩٦٤٠ بازدید: 768


خروج