• آموزش


تصویب پروپوزال و تعیین داوری
صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/09/3
 ٢٠:٣٦ - 1399/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
📚 فراخوان‌ دریافت مقاله
📚 فراخوان‌ دریافت مقاله
فصلنامه ‌فناوری آموزشی، نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی...
 ٠٩:٥٠ - 1398/10/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست بیان تجارب زیسته به عنوان دانشجو محقق در دانشگاه پوآتیه فرانسه برگزار شد
نشست بیان تجارب زیسته به عنوان دانشجو محقق در دانشگاه پوآتیه فرانسه برگزار شد
معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی ...
 ١٤:٥١ - 1398/10/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
انجمن علمی دانشجویی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند
انجمن علمی دانشجویی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند
معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی برگزار می کند.
 ٠٨:٣٢ - 1398/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی در دانشکده روان شناسی مورخ 10 و 12 آذر ماه برگزار گردید
کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی در دانشکده روان شناسی مورخ 10 و 12 آذر ماه برگزار گردید
کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی با حضور جناب آقای دکتر نیلی، دکتر جامه بزرگ و ...
 ١٢:٥٦ - 1398/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>