• آموزش


انجمن علمی دانشجویی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

سلسله جلسات ژورنال کلاب انجمن علمی دانشجویی روان شناسی

سیستم لیمبیک در افسردگی جوانان: تغییرات ساختاری و عملکردی مغزدر نوجوانان دارای افسردگی شدید


زمان: دوشنبه 11 آذر ماه 1398

ساعت : 11:30 الی 13

محل برگزاری: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - طبقه پنجم - سالن شورا

رئیس جلسه: جناب آقای دکتر مهدی خانجانی

استاد مهمان : جناب آقای دکتر فرامرز سهرابی

 

1398/09/11 - ٠٩:٥٠ شماره خبر: ١٠٤٨٨ بازدید: 418


خروج