• آموزش


کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی در دانشکده روان شناسی مورخ 10 و 12 آذر ماه برگزار گردید

هسته پژوهشی بومی سازی، طراحی و تولید رسانه های دیجیتال با همکاری مرکز فناوری دانشگاه کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی (سرور، زیرساخت و تولید) و طراحی آموزشی مبتنی برآن برگزار نمود.

این کارگاه در مورخ 10 و 12 آذرماه 1389 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار گردید.

ارائه دهندگان کارگاه:

دکتر محمدرضا نیلی، دکتر زهرا جامه بزرگ، دکتر فاطمه جعفرخانی، مهندس رحیمی

1398/09/16 - ١٢:٥٦ شماره خبر: ١٠٥٤٩ بازدید: 558


خروج