• آموزش


نشست بیان تجارب زیسته به عنوان دانشجو محقق در دانشگاه پوآتیه فرانسه برگزار شد

نشست بیان تجارب زیسته به عنوان دانشجو محقق در دانشگاه پوآتیه فرانسه با سخنرانی سرکار خانم دکتر صغری ابراهیمی قوام در روز دوشنبه مورخ دوم دی ماه 1398 در سالن کنفرانس دانشکده روان شناسی  و علوم تربیتی از ساعت 10 الی 12 برگزار گردید.

اهداف نشست : 

  • روش های آموزش
  • اخلاق تدریس
  • یافته های پژوهشی پروژه های تحقیقی انجام شده

1398/10/03 - ١٤:٥١ شماره خبر: ١٠٨٦٤ بازدید: 426


خروج