• آموزش


📚 فراخوان‌ دریافت مقاله

فصلنامه ‌فناوری آموزشی، نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی جهت دوازدهمین شماره نشریه مقاله می‌پذیرد.
 
از اساتید، دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران دعوت می‌شود مقالات ارزشمند خود با محوریت موضوعات مجله را به نشانی‌ ذیل ارسال نمایند.

📬 آدرس پست الکترونیکی مجله: jet@atu.ac.ir  
 

1398/10/08 - ٠٩:٥٠ شماره خبر: ١٠٨٨٠ بازدید: 632


خروج