• آموزش


تصویب پروپوزال و تعیین داوری

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ  99/08/20

 صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/9/3 

 صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/9/17 

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/10/1

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/10/15

صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 99/10/29

✔️ در این صورتجلسه، تصویب پروپوزال های ارشد و دکتری و همچنین تعیین داوری ها انجام میشود که هر دو هفته یک بار در سایت بارگزاری و اطلاعات آن به روز میگردد.

1399/08/21 - ٢٠:٣٦ شماره خبر: ١٣٣٢١ بازدید: 1455


خروج