• آموزش


قابل توجه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 97-96

1396/11/25

قابل توجه دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 97-96

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 97-96  که اسامی آنان  اعلام میگردد .لازم است فرم خام قرارداد آموزش یاری و پژوهش یاری به همراه فرم گزارش پیشرفت کار را برای نیمسال دوم سال تحصیلی  جاری (همانند نیمسال اول ) دانلود و در سه نسخه تکمیل و به همراه فرم تایید شده ی پیشرفت کار خود، به دفتر استعدادهای درخشان ارائه نمایند. ضمنا" لازم است برندگان مقطع کارشناسی نیز حتما" نسبت به ارائه گواهی کار دانشجویی خود به ازای 20 ساعت در هر ماه برای نیمسال دوم سال جاری اقدام و مراتب را به دفتر استعدادها ی درخشان تحویل دهند در غیر این صورت هیچگونه جایزه ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.  هر گونه تاخیر در این امر موجب بروز مشکل در پرداخت جوایز نقدی بنیاد می‌گردد.

دانلود اسامی دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 97-96

دانلود فرم قرارداد

دانلود فرم پیشرفت کاربازدید: 577خروج