• آموزش


اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری

1397/05/03

نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری و مهلت درخواست تجدید نظر اعلام شد.

نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری را از اینجا دانلود کنید.

ضمنا دانشجویانی که درخواست تجدید نظر در نمرات خود را دارند می توانند از تاریخ 3 /6 /97 لغایت 7 /6 /97 درخواست کتبی خود را همراه با نام درس به اداره آموزش تحویل دهند. لازم به ذکر است درخواست تجدید نظر صرفا به معنی افزایش نمره نمی باشد و در صورت غیر منطقی بودن اعتراض ممکن است مصحح محترم نسبت به کاهش نمره اقدام نماید.بازدید: 2054خروج