• آموزش


اختصاص سالن مطالعه ویژه دانشجویان دکتری در کتابخانه دانشکده

1397/08/21

به منظور ارائه خدمات بهتر به دانشجویان دکتری در زمینه های علمی و پژوهشی، بخش ویژه ای در کتابخانه دانشکده در نظر گرفته شده است

 

 

بدین منظور سالنی با ظرفیت 20 نفر با امکان استفاده از رایانه متصل به اینترنت در بخش کتابخانه دانشکده آماده ارائه خدمات به دانشجویان دوره دکتری می باشد.

شایان ذکر است تعداد 443  نفردانشجو در مقطع دکتری در دوره های روزانه، شهریه پرداز و پردیس در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مشغول به تحصیل هستند.

 

 بازدید: 304خروج