• آموزش


پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات به آدرس http://vpap.um.ac.ir مراجعه نمایند.

1397/09/14 - ١٤:٣٠ شماره خبر: ٧٥٩٦ بازدید: 464


خروج