• آموزش


پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه فردوسی مشهد

1397/09/14

به اطلاع می رساند دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد از بین دانشجویان برجسته مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 94، مازاد بر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دانشجو بپذیرد.

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات به آدرس http://vpap.um.ac.ir مراجعه نمایند.بازدید: 260خروج