• آموزش


قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری

1397/11/10

آن دسته از دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند، جهت ادامه تحصیل و انجام مراحل فارغ التحصیلی نیازی به ارائه مدرک سامفا ندارند.بازدید: 108خروج