• آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم ناهید حیدری مورخ 98/11/30

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم ناهید حیدری دانشجوی رشته فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی، تحت عنوان تدوین الگوی مطلوب تربیت دینی کودک براساس اندیشه تربیتی ابن سینا، در روز چهارشنبه، مورخ 98/11/30  ساعت 15:30 صبح در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

  • استاد راهنما: آقای دکتر بهشتی
  • اساتید مشاور: آقای دکتر دلاور و آقای دکتر ایمانی
  • اساتید داور: آقای دکتر شریعتی و خانم دکتر کشاورز

 

1398/11/28 - ١٣:٤٠ شماره خبر: ١١٣٥٢ بازدید: 316


خروج