• آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد


جلسه دفاع از رساله دکتری خانم نسترن سید اسماعیلی قمی مورخ 98/12/04

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم نسترن سید اسماعیلی قمی دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تدوین برنامه ی نقاشی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های اجتماعی و رفتارهای چالشی کودکان اتیسم با عملکرد بالا، در روز یکشنبه، مورخ 98/12/04 کلاس 208 در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

  • استاد راهنما: دکتر شریفی درآمدی
  • اساتید مشاور: دکتر رضایی و دکتر دلاور
  • اساتید داور: دکتر شیوندی، دکتر نیکخو و دکتر وکیلی

1398/12/03 - ١٤:٥٤ شماره خبر: ١١٤٢٣ بازدید: 460


خروج