• آرشیو جلسات دفاع کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان متقاضی دفاع آنلاین

با توجه به تراکم تعداد دفاع ها در روزهای سه شنبه ۹۹/۷/۲۹ و چهارشنبه ۹۹/۷/۳۰، سامانه دفاع آنلاین به لحاظ فنی امکان پشتیبانی ندارد. لذا دانشجویانی که تاکنون برای آنها کد کاربری و رمز عبور ارسال نشده، بایستی با هماهنگی با اساتید، زمان دفاع خود را به روز دیگری موکول کنند.
ضمنا با توجه به نامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه، تاریخ دفاع ها در صورت اخذ سنوات نیمسال دوم ۹۹-۹۸، تا روز پنجشنبه ۹۹/۸/۱۵ تمدید شد. لذا دانشجویانی که تا تاریخ مذکور از پایان نامه یا رساله خود با موفقیت دفاع کنند، فارغ التحصیل نیمسال دوم ۹۹-۹۸ تلقی خواهند شد.

1399/07/29 - ٠٨:٣٢ شماره خبر: ١٣١٤٤ بازدید: 401


خروج