مرکز یادگیری :
مرکز یادگیری جایی است که افراد می¬توانند به آن مراجعه کنند و اطلاعات و مهارت¬های خود را از طریق مواد و منابع متنوع یادگیری، و نیز مشاوره و راهنمایی¬های موجود در این مراکز بهبود بخشند.
روش استفاده از خدمات مرکز یادگیری:
جهت استفاده از خدمات مرکز یادگیری میتوانید با اطلاع استاد مربوطه و هماهنگی حضوری با مسئول مرکز یادگیری از تجهیزات این مرکز استفاده کنید.
معرفی کارکنان مرکز یادگیری :
مسئول مرکز یادگیری                                                             
کارشناس تکنولوژی آموزشی                                                         
مسئول آمفی تئاتر
 اهداف مرکز یادگیری دانشگاه
1 . مدرسان در اثر ممارست بسیار و تجربه طولانی به طور طبیعی می توانند محتوای دروس را منسجم و معنی دار ببینند.
2 . مدرسان و دانشگاه هایی که به روشهای معلم محور سنتی مانند نطق یکطرفه مدرس در کلاس تکیه    می کنند ممکن است سهواً دانشجویان را مورد هجوم انبوه اطلاعات قرار دهند، و یا موفق به برقراری ارتباط با دانشجویان در سطح مفهومی نشوند، و باعث شوند تا دانشجویان قادر به یادگیری یا حفظ اطلاعات به شیوه¬ای معنی¬دار نشوند .
3 .مرکز یادگیری برای کمک به مدرسان جهت بهبود و به روزرسانی سبک تدریس خود ، پایه¬ریزی و تنظیم مفاهیم واطلاعات به گونه¬ای که به طور معنی¬داری برای دانشجویان قابل درک باشد، و نیز برای کمک به دانشجویان جهت درک عمیق¬ترو حفظ آنچه که آموخته¬اند به وجود آمده¬اند .
اهم وظایف کارشناس مسئول مرکز یادگیری :
1- تهيه وترجمه دستورالعملها وراهنماي استفاده از وسايل تكنولوژي آموزشي وسمعي وبصري .
2- تحقيق و تفحص درارتباط با وسايل كمك آموزشي جديد و اقدامات لازم درخصوص تهيه آنها.
3- انجام پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي براي استفاده بهينه از وسايل وموادآموزشي .
4- انجام پروژه هاي نياز سنجي اولويت بندي و اقدامات لازم در خصوص تهيه آنها براساس نيازها.
5- انجام تحقيقات ارزشيابي از تاثير استفاده از وسايل كمك آموزشي .
6- بررسي اهداف و برنامه ها وامكانات موجود و ارائه راه حلهاي موثر .
7- نظارت و هماهنگي در برگزاري سمينارها، نمايشگاهها و كارگاههای آموزشی .
8- همكاري با استادان در انجام كارورزي و انجام پروژه ها .
9- نظارت و هماهنگي برنحوه كاربرد وسايل ومواد توسط استادان و دانشجويان و آموزشهاي لازم به آنان
10- نظارت برفرایند تنظيم كادرصحنه ها ، شات بندي ، تنظيم صداها و صدا گذاري ، مونتاژ فيلم و حذف واضافه آنها .
11- نظارت و هماهنگي در تهيه و تصويب سناريوهاي مربوط به برنامه هاي آموزشي .
12- تهیه فهرست مواد موردنياز و تهيه آنها برحسب مورد .
13- نظارت و هماهنگي در مراقبت و نگهداري از وسايل و مواد آموزشي .
14- نظارت و هماهنگي در تغييرات جزئي وكلي وسايل وگزارش به موقع آنها .
15- نظارت وهماهنگي نسبت به تنظيم شناسنامه فيلمهاي آموزشي ومواد خريداري شده
16- جمع آوري آمارواطلاعات لازم از فعاليتهاي آموزشي دانشکده .
17- ارائه طرحهاي جدیددرباره چگونگی  استفاد ازرسانه هاو مواد آموزشي .
18- ارائه آموزشهای لازم به اساتید،کارکنان ودانشجویان درخصوص استفاده ازرسانه ها، وسايل و مواد آموزشي وكمك آموزشي .
19- انجام ساير وظايف محوله مربوط برحسب مورد ازطرف مدیرگروه تکنولوژی آموزشی وریاست دانشکده
  رشته تكنولوژي آموزشی بنا به ماهيت آن نياز به مكانها و تجهيزات ويژه اي دارد . در همين راستا هم اكنون در محل اين دانشكده مركز تكنولوژي آموزشي با دوقسمت مرتبط قرارگرفته است . قسمت اول مربوط به كارهاي عملي مختص دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي وتدريس و آموزش دروس عملي كه متشكل از قسمتهاي  ، استوديوی تصوير برداري ، استوديوی صدابرداري ، اتاق تدوين و مونتاژ فيلم ، لابراتوار عكاسي ، آرشيو فيلم ونواروكارگاه تکنولوژي آموزشي  می باشد .. قسمت دوم مربوط به فعاليتهاي سرويس دهي به تمامي گروههاي آموزشي دانشكده و نهادهاي مستقل مي باشد كه عبارت است از سالن اجتماعات دانشكده ، اطاق دفاعيه ، کلاسهای درس ، سالنهای کنفرانس و..

 

معرفی بخش های مرکز یادگیری :

استوديو تصوير برداري :
اين قسمت براي تهيه وتدارك درس توليد مواد آموزشي ، درس راديو و تلويزيون آموزشي وانجام پروژه هاي فردي و جمعي لحاظ شده كه مجهز به 3 دستگاه دوربين استوديوئي با تمامي متعلقات بوده و دانشجويان كارهاي عملي خودرا در آنجا تهيه مي نمايند .

استوديو صدابرداري :
دراين واحد امكان ضبط صدا بصورت ديجيتال ،  با نرم افزارهايي مثل jetaudio وAdobe Audition وغيره صورت مي گيرد. دانشجویان برای درس تولید برنامه های رادیویی و تولید محتوا به این مکان مراجعه کرده و پس از آموزش توسط مسئول صدا برداری ، مشغول به انجام پروزه می شوند .

 

 

 لابراتوار عکاسی :
اين قسمت براي تشكيل كلاسهاي عملي اصول عكاسي می باشد .
آرشيو فيلم :
دراين قسمت فيلمهاي آموزشي موردنياز نگهداري شده و امكان استفاده اساتيد در كلاس درس مي باشد .


 
تدوين و مونتاژ فيلم :
يكي ديگر از قسمتهاي مورد استفاده دانشجويان تكنولوژي آموزشي اتاق تدوين بوده كه اكثراً دانشجويان ازترم پنجم به بعد فيلمهايي كه در داخل استوديو يا در خارج ازآن تهيه نموده در اين اتاق تدوين نموده و نماها و سكانس هايي راكه براي تهيه يك فيلم آموزشي فيلم برداري نموده اند با نظم وترتيب خاصي ميكس مي كنند
دراين قسمت دانشجوياني كه درس توليد فيلمهاي آموزشي را مي گذرانند بايد بصورت مستمر و هفتگي مباحث تئوري و نماهائي كه در كلاس آموخته را تهيه و هرهفته ارائه دهند و در پايان ترم هم يك فيلم 5دقيقه اي تهيه نمايند .

 

كارگاه تكنولوژي آموزشي :
اين مرکزدارای چهار کیوسک برای تدریس مجازی اساتید و آموزش دانشجویان و تولید محتوای الکترونیکی است.درضمن این کارگاه درحال احداث می باشد.