نام نام خانوادگی اعضای هیات علمی از بدو تشکیل گروه (به تفکیک شاغل و بازنشسته):

نام نام خانوادگی مرتبه شاغل/ بازنشسته
ایرج صبا مربی بازنشسته
زهرا موسوی زاده استادیار  بازنشسته
علی جلالی دیزجی استادیار  شاغل
فائزه خاجویی مربی  بازنشسته
عصمت مومنی استادیار  شاغل
رضا ملکی استادیار  شاغل
گل نسا گلینی مقدم استادیار   شاغل
میترا صمیعی استادیار   شاغل
سید مهدی طاهری استادیار شاغل
مهدی علیپور حافظی استادیار  شاغل

هدف  تشکیل گروه آموزشی:آشنا نمودن دانشجويان به اهميت نقش مراکز فرهنگی اعم از کتابخانه ها ، آرشیو ها و تعميق دانش آنان در امر اطلاعات و دانش به علاقه مندان منابع اطلاعاتی و دانشی هر علمی
تربيت افراد متخصص و آزموده جهت ورود به بازار كار درزمينه مدیریت منابع اطلاعات و دانش براي اداره نمودن كتابخانه ها و مراكزآرشیو و اسناد
ايجاد مهارتهاي لازم در انجام وظايف تخصصي
سازمان دادن به منابع جهت بهره برداري صحيح و ارايه خدمات مناسب با نيازهاي جامعه علمي كشور
تربيت متخصصان واجد شرايط براي آموزش و پرورش در زمينه علم اطلاعات و دانش شناسی


تاریخچه تشکیل گروه:


گروه کتابداری و اطلاع رسانی در سال 1369-1370 به عنوان یک گروه آموزشی مستقل به سایر گروه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه شد و از همان سال شروع به پذیرش دانشجو در سطح کاردانی به کارشناسی نمود بعد از سه دوره برگزاری این دوره منحل شد و فقط در مقطع کارشناسی دانشجو گرفته شد. با تلاش اعضای هئیت علمی گروه دوره کارشناسی ارشد در سال 1386 دایر گردید. امید است که گروه علم اطلاعات و دانش شناسی با جذب نیروهای متخصص و کارآمد شاهد کیفیت فعالیت ها و برنامه هایی در آینده باشیم

مهمترین الویت های کاری گروه در حال حاضر به ترتیب زیر می باشد:


بازنگری سرفصل های آموزشی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
تلاش در جهت ایجاد گرایش های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد
تلاش در جهت ایجاد مقطع دکتری
تلاش در جهت اخذ مجوز نشریه
معرفی و ارتقای گروه در محافل و مراجع علمی- تخصصی ملی و بین المللی
گسترش همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز مرتبط
فعال نمودن زمینه های علمی دانشجویان با تاسیس انجمن علمی – دانشجویی
هدایت و راهبری پژوهش دانشجویان