نام خانوادگی

نام

عنوان شغلی

شماره تماس

1

مختارنيا

ليلا

مسئول دفتر ریاست

48393202

2

ابوالقاسمی

ابراهیم

امور عمومی

48393116

3

شعباني لوگلايه

ولي الله

مسئول امورکلاسها

48393171

4

باباجانی

رضوان

رئیس اداره آموزش

48393153

5

ادنان وش

شهره

اموزش

48393144

6

زمانی

فرحناز

آموزش

48393148

7

اسدی

پروانه

آموزش

48393145

8

انصاری

مریم

آموزش

48393149

9

حاتمی

حدیث

آموزش

48393251

10

بختياري

غلامرضا

آموزش

48393151

11

سرخیل

مرتضی

آموزشی

48393150

12

خادمی فرد

نورمحمد

آموزشی

48393146

13

علی دائی

سیما

آموزش

48393142

14

رنجبری

فریبا

آموزش

48393147

15

نیکوجمال

محسن

امور دانشجویی

48393122

16

رمضانی

زهرا

منشی گروه های آموزشی

48393128

17

سلیمی

آزاده

منشی گروه های آموزشی

48393119

18

قهرمانلو

سحر

منشی گروه های آموزشی

48393124

19

حیدری

فاطمه

پژوهشي

48393160

20

اکرادی

احسان

پژوهشی

48393162

21

چوبداری

عسگر

پژوهشی

48393166

22

صالحی

سیدمصطفی

مرکز یادگیری

48393284

23

کارشناس فناوری اطلاعات

48393155

24

فاضلی

حسن

رئیس کتابخانه

48393112

25

زرین کاویانی

شیرین

کتابخانه

48393114

26

اصغري

ابوذر

کتابخانه

48393125

27

مزرعه خطيري

مژگان

کتابخانه

48393115

28

مظاهري

رجبعلي

کتابخانه

48393126

29

فلاح‌چای

رباب

کتابخانه

48393282