نام خانوادگی

نام

عنوان شغلی

شماره تماس

1

رشيدي راد

حمیده

متصدی امور دفتری

48393203

2

مختارنيا

ليلا

مسئول دفتر ریاست

48393204

3

ابوالقاسمی

ابراهیم

امور عمومی

48393116

4

شعباني لوگلايه

ولي الله

مسئول امورکلاسها

48393171

5

باباجانی

رضوان

رئیس اداره آموزش

48393153

6

ادنان وش

شهره

اموزش

48393144

7

زمانی

فرحناز

آموزش

48393148

8

اسدی

پروانه

آموزش

48393145

9

انصاری

مریم

آموزش

48393149

10

حاتمی

حدیث

آموزش

48393251

11

بختياري

غلامرضا

آموزش

48393151

12

ملکی

زهرا

آموزش

48393154

13

سرخیل

مرتضی

آموزشی

48393150

14

خادمی فرد

نورمحمد

آموزشی

48393146

15

علی دائی

سیما

آموزش

48393142

16

رنجبری

فریبا

آموزش

48393147

17

نیکوجمال

محسن

امور دانشجویی

48393122

18

رمضانی

زهرا

منشی گروه های آموزشی

48393128

19

سلیمی

آزاده

منشی گروه های آموزشی

48393119

20

قهرمانلو

سحر

منشی گروه های آموزشی

48393124

21

مردي

راضيه

پژوهشي

48393160

22

اکرادی

احسان

پژوهشی

48393253

23

بابامحمدی

معصومه

پژوهشی

48393166

24

راستگو

ناهید

پژوهشی

48393165

25

دادگری

حمدالله

دبیرخانه

48393129

26

صالحی

سیدمصطفی

مرکز یادگیری

48393190

27

ابوالقاسمی

ابراهیم

مرکز یادگیری

48393191

28

بخشی‌وند

نوید

کارشناس فناوری اطلاعات

48393156

29

فاضلی

حسن

رئیس کتابخانه

48393112

30

قائمی

علی

کتابخانه

 

31

زرین کاویانی

شیرین

کتابخانه

48393114

32

علیزاده دارابی

فاطمه

کتابخانه

48393123

33

اصغري

ابوذر

کتابخانه

48393125

34

مزرعه خطيري

مژگان

کتابخانه

48393115

35

مظاهري

رجبعلي

کتابخانه

48393126

36

لهراسبی

علیرضا

روابط عمومی

48393120

37

فلاح چای

رباب

آزمایشگاه روانشناسی

48393228